Tarot Masters

Tarot Masters is een keurmerk. Werken met een zuivere, integere en ethische werkwijze.

De vereniging
van en voor
Tarot professionals

Ons streven is om de Tarot in positief daglicht te zetten. Tarot is een prachtig instrument om in contact te komen met je onderbewustzijn, zodat je jezelf leert kennen op een manier die voor echte verandering en verrijking staat.
De Tarot is een tool die door vele psychotherapeuten en coaches wordt gebruik, omdat de archetypen van Jung er zo mooi in zijn verwerkt.

Wij willen een mooi podium geven aan de Tarot, zodat de betekenis op de juiste manier naar het publiek wordt uitgedragen.
Op deze manier hopen wij ook dat het misbruik van de Tarotkaarten tot stilstand kan worden gebracht. De Tarot is niet bedoelt als voorspeller van de dood of om mensen bang te maken.

Tarot Masters zorgt voor duidelijke en eerlijke informatie over Tarot, zowel over Tarotisten als professionele opleidingen en trainingen, zodat je weet dat je bij een vertrouwde Tarotist in handen bent.

Tarot Masters

Zuivere – Integere - Ethische
Professionals